print
PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ IN MOLDOVA (MAC-P)

Comanditar: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Banca Mondială

Sarcina a fost mediatizarea serviciilor oferite de  proiectul MAC-P. Proiectul Agricultura Competitivă MAC-P a fost lansat în 2013 campania de sensibilizare a producătorilor agricoli din sectorul horticol în vederea creării de parteneriate productive/grupuri de producători și lansarea programului de granturi investiționale pentru grupurile de producători în vederea atragerii investițiilor destinate modernizării tehnologiilor post-recoltă în sectorul horticol.

În conformitate cu strategia de comunicare și planul de acțiuni au fost elaborate și diseminate logo-ul componentei precum și motto-ul, materialele de vizibilitate (pliante, postere,) bannere roll-up, privind crearea grupurilor de producători. 

Postere: "Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova.  Soluții inteligente pentru performanță". A fost elaborată macheta, designul, mesajele cheie. Cantitatea imprimată: 1000 ex. forma A2, color, 150g/m.

Pliante: "Formarea grupurilor de producători şi acordarea granturilor de 50% din valoarea investiţiei". A fost elaborat conceptul, design-ul, și asigurată producerea pliantelor. Pliantul prezentă cel puţin 5 argumente in favoarea cooperării dintre agricultori. Cantitatea imprimată: 5500 exemplare (Ro și Rus)

Bannere Roll-up: Au fost elaborate 3 bannere portabile cu suport din plastic. Bannerele conțin info precum: denumirea proiectului, mesajul-cheie al campaniei de sensibilizare a opiniei publice, imagini şi informații de contact. Bannerele vor fi utilizate în cadrul campaniei de informare a populației țintă, campaniilor de outreach și evenimentelor organizate în cadrul proiectului.

Carnete personalizate: 400 ex.

Mape personalizate: 400 ex.

Copyright © 2021 RGP GRUP Agenție de publicitate. Toate drepturile rezervate